​Важна информация​​

      В Русенския университет за образователно–квалификационна степен „Бакалавър” може да кандидатства всеки чуждестранен гражданин, притежаващ диплома за средно образование, осигуряваща им достъп до висшите учебни заведения в страната, където тя е придобита. Успехът по балообразуващите предмети не трябва да е по-нисък от 62 на сто от максималната стойност на всички оценки от дипломата. Документи за кандидатстване се приемат веднага, след като бъдат утвърдени таксите за обучение от Министерския съвет на Република България, за което своевременно ще получите информация от сайта ни. Можете да ги донесете лично, да ги изпратите чрез посредник или по пощата на адреса ни. Крайният срок за подаване на документи за кандидатстване в университета е 30.09.2013.

Предстоящо

         Започна приемът на документите на чуждестранните граждани, желаещи да се обучават в Русенския университет.
         Припомняме, че крайният срок за подаване на документи за тези, които ще се обучават в езиков курс е 30.09.2013 година.
         Тези, които желаят да се запишат за обучение в горен курс – след езиков курс в друг университет, по индивидуален план след колеж , трябва да подадат документите си не по-късно от:

    • 1.09.2013г. – за тези които притежават двойно гражданство, едното от които е българско
    • 1.08.2013г. – за тези, които не притежават българско гражданство.