​​​Структурата на този основен сектор непрекъснато се укрепва и развива, тъй като състоянието на кадровия научен потенциал на университета е от решаващо значение за състоянието му и е определящо за неговия имидж.

diagram.png 

​​