ВАЖНО!

ИНДИВИДУАЛНА НАСТАНИТЕЛНА ЗАПОВЕД СЕ ПОЛУЧАВА ОТ КСБВУ СРЕЩУ УВЕРЕНИЕ ЗА ЗАПИСАН ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОД. /УВЕРЕНИЕТО СЕ ЗАВЕРЯВА В ТРИ ЕКЗЕМПЛЯРА ВЪВ ФАКУЛТЕТНА КАНЦЕЛАРИЯ/

КАБИНЕТЪТ НА КСБВУ СЕ НАМИРА В КОРПУС N:2, ET. 2, СТ. 202.