Настаняване на студенти, редовно обучение, горни курсове в студентските общежития към Русенски университет съгласно заповед N:1065

Срок за настаняване: от 01.09. до 30.09.2021 г. вкл. 

Настаняване на студенти, редовно обучение, първи курс в студентските общежития към Русенски университет съгласно заповед N:1066

Срок за настаняване: от 01.09. до 30.09.2021 г. вкл. 


Срок за настаняване: от 13.09. до 20.09.2021 г. вкл. 

Настаняване на студенти, редовно обучение, горни курсове в студентските общежития към Русенски университет съгласно заповед N:1197

Срок за настаняване: от 13.09. до 20.09.2021 г. вкл. 


Срок за настаняване: от 15.09. до 23.09.2021 г. вкл. 


Срок за настаняване: от 17.09. до 27.09.2021 г. вкл. 

Срок за настаняване: от 17.09. до 27.09.2021 г. вкл. 

Срок за настаняване: от 20.09. до 28.09.2021 г. вкл. 
Срок за настаняване: от 20.09. до 28.09.2021 г. вкл. 

Срок за настаняване: от 20.09. до 28.09.2021 г. вкл. 

Срок за настаняване: от 30.09. до 07.10.2021 г. вкл. 
Срок за настаняване: от 05.10. до 12.10.2021 г. вкл. ВАЖНО!

ИНДИВИДУАЛНА НАСТАНИТЕЛНА ЗАПОВЕД СЕ ПОЛУЧАВА ОТ КСБВУ СРЕЩУ УВЕРЕНИЕ ЗА ЗАПИСАН ЗИМЕН СЕМЕСТЪР ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОД. /УВЕРЕНИЕТО СЕ ЗАВЕРЯВА В ТРИ ЕКЗЕМПЛЯРА ВЪВ ФАКУЛТЕТНА КАНЦЕЛАРИЯ/

КАБИНЕТЪТ НА КСБВУ СЕ НАМИРА ВЪВ КОРПУС N:2, ET. 2, СТ. 202.