Процедура за запазване на стаи за учебната 2021/22

Комисията по социално-битови въпроси на учащите (КСБВУ) започва приемането на документи на студенти за запазване на стаи в студентските общежития за следващата учебна година.

Документите ще се приемат от 27 май 2021 г. до 28 юни 2021г. на хартиен носител и електронно.НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА СТАИ В СТУДЕНTСКИТЕ ОБЩЕЖИТИЯ ЗА СТУДЕНТИ:

Важно!!! От днес 30.06.2021 г. всеки студент, който не е платил такса от 6.50 лв. за подаване на документи за настаняване в СО може да направи това на каса- корпус1 - ректорат, ет.1, ст. 244, по Еasy Pay или по банков път. Това важи и за студентите, които имат доплащания.

Вариант 1 – на хартиен носител в офиса на КСБВУ – до 28 юни 2021 г.

  1. Заявление-декларация със снимка – изтеглете, разпечатайте, попълнете и донесете в офиса
  2. Разписка за платена такса от 6.50 лв. за подаване на документи за настаняване в СО  ; – каса на Русенски университет или по банков път;
  3. Документите се представят на хартиен носител в офиса на КСБВУ – корпус № 2, ст. 202 в работен ден до 28.06.2021.

Вариант 2 – по електронен път – до 28 юни 2021г.

  1. Заявление-декларация  със снимка – изтеглете, разпечатайте, попълнете и изпратете сканирано на adimitrova@uni-ruse.bg 
  2. Разписка за платена такса от 6.50 лв. за подаване на документи за настаняване в СО  – заплащането става по банков път или чрез Еasy Pay;

 

В случай, че студентите не са платили таксата за запазване на стая, разписката с платена такса ще бъде изисквана наесен при получаване на индивидуалната заповед!


При плащане по банков път:

Банкова сметка:

Русенски университет “А. КЪНЧЕВ”, ОББ – ТБ АД , Русе – Клон Възраждане, ул. “Плиска” 19
IBAN : BG59UBBS80023106029309
BIC код : UBBS BGSF​

Основание: Такса СО, три имена, фак №.


Тел. за повече информация:

082/888 786 – инж. Антоанела Димитрова – Ст. инспектор СО


ВАЖНО!!! Индивидуалната настанителна заповед се получава от КСБВУ наесен срещу екземпляр от уверение за записан ЗИМЕН семестър за учебната 2021-2022 г. и платена такса