Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Студенти Русенски университет "Ангел Кънчев"

ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИИ

Заявление -декларация за стипендия можете да изтеглите от ТУК.


ДОКУМЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИИ ЗА ЛЕТНИЯ СЕМЕСТЪР

ще се приемат от  05.10.2022г. до 21.10.2022 г.

в офиса на отдел „Стипендии"

( Централен корпус, етаж 1 в кабинет 246)

     тел. за връзка: 082/888 327 –  З. Димитрова

 

                НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

                1. Заявление за стипендии, закупено от книжарницата на Русенски университет или принтирано от сайта на Студентския съвет с вписан курс, факултетен №, подпечатан успех от фак. канцелария, телефон за връзка.

  • Студенти с невзети изпити до момента нямат право на стипендия.
  • Минимален успех – 4.00 за последните два семестъра. ( 1 курс – първи семестър )

  • Студенти в платена, задочна и дистанционна форма на обучение нямат право на стипендия.

2.  Служебна бележка за лична банкова сметка.

3. Удостоверение за доходите на родителите, издадено по месеци, включващи брутно трудово възнаграждение за периода 01.03.2022 г.  -  31.08.2022г. Документът да съдържа два подписа, изходящ номер, точен адрес и печат от съответното предприятие, фирма или учреждение.

·         Студенти с успех 6.00 не предоставят документи за доходи!

 

ДОПЪЛНИТЕЛНО:

 1. При безработни родители се предоставя документ за регистрация от Бюро по труда.

За безработни родители се считат само поддържащите редовна регистрация в Бюро по труда. Не се приемат документи с нулев доход, както и декларация за безработен родител, заверена при НОТАРИУС.

2. Земеделски производители представят документ за регистрация и нотариално заверени документи за реализиран доход за периода.

3. Родители, които имат регистрирана фирма, удостоверяват доходите с копие от данъчната декларация за предходната година, заверена с печат на фирмата.

4. При родител пенсионер – документ за размера на пенсията по месеци, издаден от „Пенсионно осигуряване".

5. При разведени родители – копие от решението за развода и дохода на родителя, при когото живее студента.

6. При починал родител/и – копие от смъртен акт и пенсията на студента за определения период от „Пенсионно осигуряване".

7. Удостоверение за братя и сестри, които са ученици, или студенти в редовна форма на обучение.


  Стипендия се отпуска без ограничение на:

Несемейни студенти без двама родители, студенти с трайни увреждания, студенти с двама родители с трайни увреждания, студенти с починал родител, а другия с трайни увреждания, студенти, които до пълнолетието си са отглеждани в домове за възпитание на деца, лишени от родителска грижа и  студенти  с деца до 6 години.

Студенти, подали документи с невярно съдържание, или представи чужда банкова сметка се лишава от стипендия до края на следването. 


(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"