​​​​​​​​Структура

Академично ръководство

​​​​​Ректор:

Чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев

тел. (082) 888-465
стая 1.311.3

Зам.​-ректор по учебната работа:

проф. д-р инж. Пламен Кангалов
тел. (082) 888-457
стая 1.311.5

Зам.-ректор по научноизследователската дейност:

проф. д-р Диана Антонова​
тел.(082) 888-249
стая 1.411.6

Зам.-ректор по интернационализация и комуникационна политика:

доц. д-р Десислава Стоянова Атанасова
тел. (082) 888 255
стая 1.411.2

Зам.-ректор по развитие, координация и продължаващо обучение:

проф. д-р инж. Пламен Даскалов​
тел. (082) 888-377
стая 1.411.3

Помощник ректор: 

инж. Венцислав Димитров
тел. (082) 888-452
стая 1.326

Гл. секретар: 

доц. д-р инж. Таня Грозева​​ 

тел. (082) 888-258
стая 1.411.5

​​Факултет Декан

Аграрно-индустриален

проф. д-р инж. Генчо Попов​

Машинно-технологичен

доц. д-р инж. Димитър Димитров

Електротехника, електроника и автоматика

доц. д-р инж. Вяра Русева

Транспортен

доц. д-р инж. Васко Добрев

Бизнес и мениджмънт

доц. д-р Милена Кирова

Природни науки и образование

проф. д-р Велизар Павлов


Юридически

доц. д-р Кремена Раянова

Обществено здраве и здравни грижи

доц. д-р Лилия Тодорова

 

Филиал​​​ Директор

Филиал на Русенски университет в гр. Силистра​

доц. д-р Румяна Лебедова

Филиал на Русенски университет в гр. Разград

проф. д-р инж. Генчо Попов

​Филиал на Русенски университет в гр. Видин
проф. д-р инж. Пламен Кангалов​


Общо събрание

Председател: проф. д-р Велизара Пенчева 
Зам.-председател: доц. д-р инж. Анелия Манукова

​ Контролен съвет: 

Председател: доц. д-р Митко Николов